April 24, 2012

"BACK TO THE ROOTS" # 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posted by PicasaOnce upon a time, there was a garden……Yes, I feel like in a fairytale, when the spring begins. It is the second season now, which I can say: “Yeap! Have to plant the tomatoes this weekJ!” I love it, I love it…I just love it. I grew up in a family, where both of my grant parents used to spend plenty of time in the garden.  Spending time with grand pa, helping to plant carrots, potatoes, lettuce….and all the other lovely fruit and vegetables, have made me in some way the person who I am today. Learning to be patient, appreciate what the nature gives us….that grew in me very strongly. I’m happy to show my kids today what I have been told in the past. To see how they know all the fruits and greens – end even love to eat them – is special to me ….   Oh! And we have had also a small lesson about frogs this time, as you may see J

******

Kde bolo, kam bolo, bola raz jedna záhrada. .......Áno, vždy keď príde jar sa cítim ako v rozprávke. Už druhú sezónu môžem s kľudom povedať: „Hej veru, musím zasadiť paradajky tento týždeň J!“ Jednoducho, trávený čas v záhrade mám naozaj rada. Vyrastala som v rodine, kde mali starí rodičia k záhrade veľmi blízko. Trávenie času s dedkom pri sadení mrkvy, zemiakov, šalátu a všetkej tej pestrej zeleniny a ovocia, ma istým spôsobom tiež urobilo tým človekom, ktorým som dnes. Učiť sa trpezlivosti, vážiť si to, čo nám vie príroda dať......to vo mne vyrástlo veľmi silno. Som šťastná, že môžem aj mojim deťom odovzdať toto krásne tajomstvo.  Vidieť ako poznajú všetky druhy ovocia a zeleniny, a ešte k tomu ich aj bez problémov zjedia – je pre mňa fakt špeci......Oh! A na začiatok sme taktiež mali malú vyučovaciu hodinu o žabách, ako môžete vidieť J
 

No comments:

Post a Comment