May 30, 2012

HOGO FOGO SHOOT....#3....THE RESULT


Here is the last part from the shoot on Monday. I hope you like the result J

*******

Toto je posledný príspevok z pondelkového fotenia. Dúfam, že sa ti bude výsledok páčiť J

May 29, 2012

HOGO FOGO SHOOT - SUMMER BREEZPosted by Picasa


Like a summer breeze :) That is how to describe the first round of pictures I shot for Hogo Fogo. Many more are yet to come!

*****

Ako letný vánok J. Tak by sa dali popísať prvé fotky z fotenia pre Hogo Fogo. Oveľa viac ich ešte len pribudne!

HOGO FOGO SHOOT....#1...PREPARATIONS

 
 
 
 
 
Posted by Picasa


Joy! I feel joy and appreciate the opportunity to be part of shootings like this one. These are the back stage preparation shots from our previous HOGO FOGO shooting. The result was stunning………… to be seen soon J

******

Radosť! Cítim veľkú radosť  a som vďačná za príležitosti ako bola táto. Pár fotiek zo zákulisia fotenia pre HOGO FOGO. Výsledok je naozaj nádherný...........uvidíte onedlho J

May 27, 2012

SCHMETTERLING HAUS

 


I have had few very busy days last week. Spend one day for business in Vienna, city so close by my native town, and one of my favorites. I just like to come here – does not matter if for work or relax. I have made a deal with my self “if ill have only 30 minutes of spare time, I’ll visit one of my favorite places in this beautiful city – the Palmenhaus Cafe!” Time was on my side – no rain and no humid weather could stop me from my goal. I love this old botanic house Café with his high glass windows – it is next to a butterfly botanic garden. The place is full of light. The leather sofas are probably more than 10 years old, but they fit into the space perfectly. They offer not only a good cup of coffee or tea, but also great range of meals. It does not matter in which time of the year you decide to visit this place – it is always amazing. The right mixture of historical & modern world!
Just have a look :


******

Mala som pár veľmi vyťažených dní minulý týždeň. Jeden deň som trávila pracovne aj vo Viedni, ktorá je veľmi blízko od môjho rodného mesta a je jedným z mojich obľúbených miest. Chodím sem veľmi rada, či už pracovne alebo súkromne. Uzavrela som dohodu sama so sebou „ ak mi ostane aspoň 30 minút voľného času, určite navštívim jednu z mojich najobľúbenejších kaviarní v tomto meste - Palmenhaus Cafe!“ Čas bol na mojej strane – ani dážď a ani pekelné dusno ma nezastavili. Naozaj zbožňujem tento starý botanický skleník so svojimi vysokými sklenenými oknami  - nachádza sa hneď vedľa domu motýľov. Toto miesto je plné svetla. Kožené sedadlá sú asi 10 rokov staré, ale perfektne zapadnú do celého prostredia. Nielen že tu ponúkajú dobrú kávu a čaj, ale majú tu aj výbornú reštauráciu. Je úplne jedno, v ktorom ročnom období sa sem vyberieš – je stále úžasné. Ten pravý mix histórie a moderného sveta.
Viac nájdeš aj tu:

LAST CATCH


My last catch from the flea market......except the lemons J

*****

Môj posledný úlovok na starožitnej burze....okrem citrónov J


May 25, 2012

IN THE PARK

 


My children spend most of their time together. They visit the same kindergarten, have same friends, share same toys, they even like the same kind of food. Day like this one is rare in their lives. We made a plan with my little one to visit the park. Tinka spend her time on holiday for the whole week. I felt like having no kids in some way…..even if they love each other, they use to argue for small things sometimes, have conclusions in what to do and where to go. There has been none of that this time. I became a silent follower. To watch a three year old child having a walk in the park is marvelous……..

*******

Moje deti trávia väčšinou času spoločne. Navštevujú rovnakú škôlku, majú rovnakých kamarátov, rovnaké hračky a dokonca majú rovnaké chute. Dni ako tento sú veľmi zriedkavé v ich živote. Naplánovali sme si s mojou malou žabou, že pôjdeme do parku. Staršia Tinka bola celý týždeň na prázdninách. Miestami som sa cítila ako bez detí.....napriek tomu, že sa dievčatá veľmi ľúbia, sem tam majú škriepky, nezhody kam ísť a čo robiť. Nič také  som teraz nemusela zažívať. Stala som sa tichým následníkom. Pozorovať malé trojročné dieťa ako sa samé špacíruje po parku je jednoducho nádhera......