June 10, 2012

SOUL MATES

They live somewhere in this world, knowing what you feel or think without saying a word. Everyone who met his own soul mate can judge him self as a lucky person. Sometimes it takes years to find the one, or you may be lucky the call one of your good friends your soul mate…….as I do!

*******

Žije niekde na tomto svete a vie na čo myslíš a čo cítiš bez jediného slova. Každý kto našiel svoju spriaznenú dušu sa môže považovať za šťastnú osobu. Niekedy to trvá roky kým ju nájdeš, no niekto má to šťastie, že našiel spriaznenú dušu v dobrom priateľovi......ako ja! 


No comments:

Post a Comment