June 08, 2012

IN MY HOME TOWN......#2


ŽELEZNÁ STUDNIČKA is the place full of trees and greens in Bratislava. Place to chill, have a walk - run – fun - bike with friends, family and kids. We have decided to spend the KIDS day with our girls in this lovely park. Arriving in the late afternoon was a good decision; most of the little visitors have been gone home in this time. One of our friends invited us to join hem and his friends at fish catching.  It turned out to be big fun! We ended the day at the trampolines in the park. I could not imagine a better gift for my girls……

*******

ŽELEZNÁ STUDNIČKA, miesto plné stromov a zelene v Bratislave. Miesto pre oddych, prechádzky, bežcov, cyklistov, malých a veľkých čo si chcú oddýchnuť a zabaviť sa v prírode. Rozhodli sme sa tu tráviť s dievčatami DEŇ DETÍ. Príchod v poobedňajších hodinách bol dobrým rozhodnutím. Väčšina malých návštevníkov v tomto čase už  išla domov. Jeden z našich dobrých priateľov nás pozval na rybačku s priateľmi. Bola to veľká sranda J. Deň sme nakoniec zakončili na trampolínach v parku. Neviem si  predstaviť lepší darček pre moje dievčatká......


No comments:

Post a Comment